GDPR

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG), beter bekend volgens de Engelse benaming, General Data Protection Regulation (GDPR), trad 25 mei 2018 in werking. Hoewel de GDPR op een groot aantal vlakken aansluit bij de bestaande wetgeving, zijn er toch een heel aantal wijzigingen voor de onderworpen ondernemingen.

Het toepassinsgebied van de GDPR is bovendien ruim. Het richt zich immers tot elke ondernemer die persoonsgegevens verwerkt (bv: in het kader van klanten-, leveranciers- en werknemersbeheer of in het kader van de dienstverlening als IT-professional, vrije beroeper, …). De GDPR gaat uit van het ‘accountability’ principe. U zal dan ook GDPR-compliant moeten zijn en dit moeten kunnen aantonen.

QUESTA ADVOCATEN kan u bijstaan en adviseert u omtrent volgende gegevensbeschermingsuitdagingen:

We helpen u met specifieke GDPR-vragen en begeleiden u bij het nemen van de juiste stappen

We helpen bij het opstellen van wettelijke documenten zoals het dataverwerkingsregister, een privacy policy, etc.

We begeleiden u bij het opstellen, reviewen en onderhandelen van verwerkersovereenkomsten.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Benieuwd naar al onze specialisaties? 

GDPR round up: is iedereen klaar met GDPR?

GDPR round up: is iedereen klaar met GDPR?

25 juni, 2018

Een maand geleden trad de General Data Protection Regulation (GDPR) in voege en dat is niet onopgemerkt…

Read more
Register van verwerkingsactiviteiten, wat betekent dit voor u?

Register van verwerkingsactiviteiten, wat betekent dit voor u?

16 april, 2018

Om de naleving van de GDPR te kunnen aantonen, dienen zowel de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerker vanaf…

Read more
Data mapping en data flows volgens de GDPR

Data mapping en data flows volgens de GDPR

09 april, 2018

De GDPR beoogt een betere bescherming van natuurlijke personen en de persoonsgegevens die door ondernemingen verzameld worden.…

Read more

our

specialists

Ilka Buys

Ilka Buys

Advocaat
Kelly Matthyssens

Kelly Matthyssens

Advocaat
Dirk Beeckman

Dirk Beeckman

Mede-oprichter / Advocaat