Klaar voor GDPR

GDPR blog

Klaar voor GDPR

Op 25 mei 2018 treedt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of general data protection regulation (GDPR) in werking. Zo goed als iedere ondernemer zal de GDPR moeten naleven: de GDPR richt zich namelijk tot elke ondernemer die in zijn bedrijfsuitoefening persoonsgegevens verwerkt (bv: in het kader van klanten-, leveranciers- en werknemersbeheer of in het kader van uw dienstverlening als IT-professional, vrije beroeper, …). De GDPR gaat  uit van het ‘accountability’ principe. U zal dan ook GDPR-compliant moeten zijn en kunnen aantonen dat u dat bent.

Onze workshop zal u een overzicht geven van hetgeen u en uw bedrijf te wachten staan en waar uw bedrijf aan zal moeten voldoen tegen 25 mei 2018. Tevens zorgen wij voor een aantal templates om u op weg te helpen.

Tot dan!