Ethical Hacking

Maakt u zich zorgen over Ethical hacking? Wanneer u software, een digitale omgeving of een fysieke omgeving test of laat testen op vlak van (ICT-)security en privacy, is het belangrijk u voorafgaand goed te informeren over de juridische omkadering.

Zonder de juiste toestemmingen, kan security testing door middel van hacking technieken, strafbaar zijn. Dit ongeacht eventuele goede bedoelingen van de ethical hacker. Anderzijds loopt een klant die zijn systemen laat testen mogelijk grote risico’s indien het contractuele kader, de scope van de te testen omgeving en toelaatbare technieken onvoldoende in detail worden afgebakend.

QUESTA ADVOCATEN heeft uitgebreide ervaring in de onderhandeling en het opstellen van security-contracten vanuit zowel leveranciers- als cliëntenperspectief. Questa adviseert u met gedegen kennis over ondermeer volgende elementen:

Penetration testing, ethical hacking, social engineering & security testing

Het opstellen van voorwaarden en de afbakening van scope en technieken

Privacy, gegevensbescherming en datalekken & vertrouwelijkheid

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Benieuwd naar al onze specialisaties? 

onze

specialisten

Kelly Matthyssens

Kelly Matthyssens

Advocaat