Categorie: Geen onderdeel van een categorie

NIS Wetgeving

De NIS Wetgeving

Op 3 mei 2019 was het zo ver: de wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare werking (oftewel de “NIS wet”) trad in werking. De NIS wet is een omzetting van de Europese Richtlijn (EU) 2016/1148 en kwam bijna een jaar te laat. […]

Read more
NIEUW WVV: AFSCHAFFING KAPITAALBEGRIP IN DE BV

Nieuw WVV: afschaffing kapitaalbegrip in de BV

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen in werking (hierna het “WVV”). Voor reeds bestaande vennootschappen en verenigingen worden de nieuwe dwingende regels pas van kracht op 1 januari 2020. Het WVV brengt heel wat nieuwigheden met zich mee, waaronder de afschaffing van het kapitaalbegrip in de BV. Deze vernieuwing is […]

Read more
padlock on gate

Bescherming bedrijfsgeheimen

Een betere bescherming van uw bedrijfsgeheimen door de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen. Niettegenstaande elke onderneming een schat aan kostbare informatie beschermd wil zien, zoals bv. haar businessplannen en strategieën, was er vóór de invoering van de nieuwe wet betreffende de bedrijfsgeheimen in België geen algemeen wettelijk kader voorzien voor […]

Read more

GDPR round up: is iedereen klaar met GDPR?

Een maand geleden trad de General Data Protection Regulation (GDPR) in voege en dat is niet onopgemerkt gebleven. Zo hebben we de afgelopen maand allemaal een toevloed aan digitale post ontvangen: e-mails waarin we werden geïnformeerd over het aangepast privacybeleid van ondernemingen, e-mails waarin naar onze (expliciete) toestemming gevraagd werd voor de verdere verwerking van […]

Read more

Register van verwerkingsactiviteiten, wat betekent dit voor u?

Om de naleving van de GDPR te kunnen aantonen, dienen zowel de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerker vanaf 25 mei 2018 een register bij te houden van de verwerkingsactiviteiten die onder zijn of haar verantwoordelijkheid hebben plaatsgevonden. Dit is één van de nieuwe verplichtingen die de GDPR uw onderneming oplegt en kadert in dit accountability principle, […]

Read more