Categorie: GDPR

GDPR round up: is iedereen klaar met GDPR?

Een maand geleden trad de General Data Protection Regulation (GDPR) in voege en dat is niet onopgemerkt gebleven. Zo hebben we de afgelopen maand allemaal een toevloed aan digitale post ontvangen: e-mails waarin we werden geïnformeerd over het aangepast privacybeleid van ondernemingen, e-mails waarin naar onze (expliciete) toestemming gevraagd werd voor de verdere verwerking van […]

Read more

Register van verwerkingsactiviteiten, wat betekent dit voor u?

Om de naleving van de GDPR te kunnen aantonen, dienen zowel de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerker vanaf 25 mei 2018 een register bij te houden van de verwerkingsactiviteiten die onder zijn of haar verantwoordelijkheid hebben plaatsgevonden. Dit is één van de nieuwe verplichtingen die de GDPR uw onderneming oplegt en kadert in dit accountability principle, […]

Read more

Data mapping en data flows volgens de GDPR

De GDPR beoogt een betere bescherming van natuurlijke personen en de persoonsgegevens die door ondernemingen verzameld worden. In dat kader legt de GDPR verschillende verplichtingen op, zoals het opstellen en onderhouden van een register van verwerkingsactiviteiten. In onze volgende blog post gaan wij dieper in op wat zo’n register van verwerkingsactiviteiten precies inhoudt en welke […]

Read more
GDPR blog

Klaar voor GDPR

Klaar voor GDPR Op 25 mei 2018 treedt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of general data protection regulation (GDPR) in werking. Zo goed als iedere ondernemer zal de GDPR moeten naleven: de GDPR richt zich namelijk tot elke ondernemer die in zijn bedrijfsuitoefening persoonsgegevens verwerkt (bv: in het kader van klanten-, leveranciers- en werknemersbeheer of in het […]

Read more
gezondheidsgegevens ehealth

E-Health – de verwerking van gezondheidsgegevens

E-Health – de verwerking van gezondheidsgegevens E-Health: de verwerking van gezondheidsgegevens via applicaties op je iPhone – iWatch – etc- “Working Party 29” verduidelijkt het toepassingsgebied. Dezer dagen zetten bedrijven als Apple en Samsung meer en meer in op de ontwikkeling van gezondheidsapplicaties. Het gaat hier over de zogenaamde “smart watches” en arm-/polsbanden die gezondheidsinformatie […]

Read more
belgische privacycommissie

Belgische Privacycommissie krijgt meer slagkracht

Belgische Privacycommissie krijgt meer slagkracht België is al lang een van de minder actieve EU-staten op het gebied van het optreden tegen inbreuken op de privacy en de verwerking van persoonsgegevens. Dit valt deels te verklaren door het feit dat de Belgische Privacycommissie weinig tot geen handhavingsbevoegdheid heeft. Volgens staatssecretaris voor de Privacy Bart Tommelein […]

Read more