Categorie: Corporate

Het wetboek vennootschappen en verenigingen is er! Wat verandert er nu voor u?

Gisterennamiddag keurde het Belgisch Parlement het wetsontwerp tot invoering van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen goed, het “WVV”.  De effectieve inwerkingtreding van het WVV is voorzien op 1 mei 2019, voor nieuwe ondernemingen. Reeds bestaande ondernemingen kunnen ervoor kiezen het nieuwe regime reeds vanaf 1 mei 2019 toepasselijk te maken, maar in principe zullen zij […]

Read more
padlock on gate

Bescherming bedrijfsgeheimen

Een betere bescherming van uw bedrijfsgeheimen door de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen. Niettegenstaande elke onderneming een schat aan kostbare informatie beschermd wil zien, zoals bv. haar businessplannen en strategieën, was er vóór de invoering van de nieuwe wet betreffende de bedrijfsgeheimen in België geen algemeen wettelijk kader voorzien voor […]

Read more