Categorie: Commercial

Medehuur in nieuw Vlaams Woninghuurdecreet

Nieuwe regels rond medehuur in het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet. In onze vorige blogpost bespraken wij het nieuw Vlaamse Woninghuurdecreet dat op 1 januari 2019 in werking zal treden.  In deze blog wordt dieper ingegaan op een specifiek aspect, dat thans niet wordt geregeld in de actuele Woninghuurwet en dus zeker vermeldenswaard is: de nieuwe regels […]

Read more

Nieuw Vlaams Woninghuurdecreet

Een eerste analyse van de nieuwe regels van het Vlaams Woninghuurdecreet Op 18 mei 2018 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van het Vlaams Woninghuurdecreet goedgekeurd. Het Vlaams Woninghuurdecreet komt er naar aanleiding van de verouderde Woninghuurwet die niet langer tegemoetkomt aan de huidige noden en wensen van huurders en verhuurders. Van zodra het Vlaams Parlement […]

Read more
aandelen

Verplichting facturen uitsluitend in het Nederlands op te stellen strijdig bevonden met vrij verkeer

Verplichting facturen uitsluitend in het Nederlands op te stellen strijdig bevonden met vrij verkeer Geschreven door Nina Coussement, zomerstagiaire bij het team corporate en IP/ICT recht. Verplichting facturen uitsluitend in het Nederlands op te stellen strijdig bevonden met het vrij verkeer In het licht van het arrest van het Hof van Justitie van 21 juni 2016. […]

Read more
gerechtsdeurwaarder

B2B schulden haalbaar door gerechtsdeurwaarder?

B2B schulden haalbaar door gerechtsdeurwaarder? Geschreven door Thomas Van Hoornyck , zomerstagiair bij het team corporate en IP/ICT recht. De Ministerraad keurde op 08 mei 2015 het voorontwerp van wet tot wijziging van het burgerlijk procesrecht van Minister van Justitie Koen Geens goed[1]. Het betreft het eerste wetsontwerp van de vier zogenaamde “Potpourri”-wetten waarmee de […]

Read more