Auteur: Sarah Broeckx

NIEUW WVV: AFSCHAFFING KAPITAALBEGRIP IN DE BV

Nieuw WVV: afschaffing kapitaalbegrip in de BV

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen in werking (hierna het “WVV”). Voor reeds bestaande vennootschappen en verenigingen worden de nieuwe dwingende regels pas van kracht op 1 januari 2020. Het WVV brengt heel wat nieuwigheden met zich mee, waaronder de afschaffing van het kapitaalbegrip in de BV. Deze vernieuwing is […]

Read more