Auteur: administrator

GDPR blog

Klaar voor GDPR

Klaar voor GDPR Op 25 mei 2018 treedt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of general data protection regulation (GDPR) in werking. Zo goed als iedere ondernemer zal de GDPR moeten naleven: de GDPR richt zich namelijk tot elke ondernemer die in zijn bedrijfsuitoefening persoonsgegevens verwerkt (bv: in het kader van klanten-, leveranciers- en werknemersbeheer of in het […]

Read more
aanstellingsplicht commissaris

Nieuwe insolventieverordening 2015/848: enkele wijzigingen

Nieuwe insolventieverordening 2015/848: enkele wijzigingen Geschreven door Evelyn Waumans, semesterstagiaire bij het team corporate en IP/ICT recht. De Insolventieverordening 1346/2000 werd per 20 mei 2015 herzien en de nieuwe Insolventieverordening 2015/848 zal van toepassing zijn op insolventieprocedures die op of na 26 juni 2017 geopend worden. Verordening 2015 bevat een aantal verfijningen. Ten eerste werd […]

Read more
gezondheidsgegevens ehealth

Voorstel nieuwe e-Privacy Verordening

Voorstel nieuwe e-Privacy Verordening Geschreven door Lynn Vleugels, semesterstagiaire bij het team corporate en IP/ICT recht. In het kader van de Digital Single Market strategie wordt de Europese regelgeving inzake digitale diensten grondig herzien (e-commerce, telecom, online platformen,…). Ook op het vlak van privacy en gegevensbescherming wordt het wetgevend kader hervormd. Als aanvulling op de Algemene […]

Read more
netwerkbeveiliging en informatiesystemen

Nieuwe regeling inzake netwerkbeveiliging en informatiesystemen

Nieuwe regeling inzake netwerkbeveiliging en informatiesystemen Geschreven door Stefanie Vinck, semesterstagiaire bij het team corporate en IP/ICT recht. Op 6 juli 2016 heeft het Europees Parlement een richtlijn aangenomen over netwerkbeveiliging en informatiesystemen (‘NIS Directive’). Het voorstel voor deze richtlijn dateerde al van 2013. Het doel is om een hogere beveiliging van netwerk- en informatiebeveiliging […]

Read more
aandelen

Gezamenlijke koop van software en hardware

Gezamenlijke koop van software en hardware Geschreven door Robin Olivier Karpiel, zomerstagiair bij het team corporate en IP/ICT recht. Arrest Hof van Justitie 7 september 2016 (c-310/15, Vincent Deroo – Blanquart t. Sony Europe Limited) Huidige praktijk Als een consument zich een nieuwe computer aanschaft, dan koopt hij niet enkel de computer zelf (hardware), maar […]

Read more
aandelen

Verplichting facturen uitsluitend in het Nederlands op te stellen strijdig bevonden met vrij verkeer

Verplichting facturen uitsluitend in het Nederlands op te stellen strijdig bevonden met vrij verkeer Geschreven door Nina Coussement, zomerstagiaire bij het team corporate en IP/ICT recht. Verplichting facturen uitsluitend in het Nederlands op te stellen strijdig bevonden met het vrij verkeer In het licht van het arrest van het Hof van Justitie van 21 juni 2016. […]

Read more
gerechtsdeurwaarder

B2B schulden haalbaar door gerechtsdeurwaarder?

B2B schulden haalbaar door gerechtsdeurwaarder? Geschreven door Thomas Van Hoornyck , zomerstagiair bij het team corporate en IP/ICT recht. De Ministerraad keurde op 08 mei 2015 het voorontwerp van wet tot wijziging van het burgerlijk procesrecht van Minister van Justitie Koen Geens goed[1]. Het betreft het eerste wetsontwerp van de vier zogenaamde “Potpourri”-wetten waarmee de […]

Read more
aandelen

De toekomst van de vrije beroepen in de WCO

De toekomst van de vrije beroepen in de WCO Geschreven door Cindy Cornelis, zomerstagiaire bij het team corporate en IP/ICT recht. Artikel 4 van de Wet Continuïteit Ondernemingen heeft vorig jaar aanleiding gegeven tot een prejudiciële vraag bij het Grondwettelijk Hof over de verenigbaarheid met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel van de uitsluiting van de vrije beroepers […]

Read more
gezondheidsgegevens ehealth

E-Health – de verwerking van gezondheidsgegevens

E-Health – de verwerking van gezondheidsgegevens E-Health: de verwerking van gezondheidsgegevens via applicaties op je iPhone – iWatch – etc- “Working Party 29” verduidelijkt het toepassingsgebied. Dezer dagen zetten bedrijven als Apple en Samsung meer en meer in op de ontwikkeling van gezondheidsapplicaties. Het gaat hier over de zogenaamde “smart watches” en arm-/polsbanden die gezondheidsinformatie […]

Read more
belgische privacycommissie

Belgische Privacycommissie krijgt meer slagkracht

Belgische Privacycommissie krijgt meer slagkracht België is al lang een van de minder actieve EU-staten op het gebied van het optreden tegen inbreuken op de privacy en de verwerking van persoonsgegevens. Dit valt deels te verklaren door het feit dat de Belgische Privacycommissie weinig tot geen handhavingsbevoegdheid heeft. Volgens staatssecretaris voor de Privacy Bart Tommelein […]

Read more